SELECT MENU

Leadsun ở SimpleBiz360

Leadsun ở SimpleBiz360


Giám đốc điều hành của Leadsun sẽ là người đưa chúng ta vào hành trình khám phá sắp tới. Nhận thấy rằng có thể đạt được những cải tiến về công nghệ và chi phí, Matt Pollard vạch ra những cách thức làm việc theo nhóm và quyết tâm đáp ứng thử thách khó khăn này. Hãy tham gia cùng với vị khách hấp dẫn của chúng tôi khi quý ông đích thực này tiết lộ nhiều điều thú vị về hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và từ đó truyền cảm hứng cho những nhà đổi mới trong tương lai. 

Có thể bạn quan tâm