SELECT MENU

KV300T-RS100

Các tính năng vượt trội: Thiết kế công nghệ siêu việt  Là giải pháp chiếu sáng ngoài trời hoàn hảo  Thiết kế cải tiến và Hiệu suất năng lượng nâng cao: Tích hợp công nghệ tiên... xem thêm

KV200T-RS60

Các tính năng vượt trội: Thiết kế công nghệ siêu việt  Là giải pháp chiếu sáng ngoài trời hoàn hảo  Thiết kế cải tiến và Hiệu suất năng lượng nâng cao: Tích hợp công nghệ tiên... xem thêm

KV200T-RS80-D

Các tính năng vượt trội: Thiết kế công nghệ siêu việt  Là giải pháp chiếu sáng ngoài trời hoàn hảo  Hệ thống quản lý pin:  Sử dụng Pin LiFePO4 thân thiện với môi trường không chứa... xem thêm

KV150R-RS60-D

Các tính năng vượt trội: Thiết kế công nghệ siêu việt  Là giải pháp chiếu sáng ngoài trời hoàn hảo  Hệ thống quản lý pin:  Sử dụng Pin LiFePO4 thân thiện với môi trường không chứa... xem thêm

KV200T-RS60

Đèn đường năng lượng mặt trời dòng KV là một sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên ý tưởng thiết kế của siêu công nghệ Sử dụng bảng điều khiển năng lượng mặt trời phát điện hai mặt... xem thêm

KV 150R-RS40

Đèn đường năng lượng mặt trời dòng KV là một sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên ý tưởng thiết kế của siêu công nghệ Sử dụng bảng điều khiển năng lượng mặt trời phát điện hai mặt... xem thêm

KV 100P-RS30

Đèn đường năng lượng mặt trời dòng KV là một sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên ý tưởng thiết kế của siêu công nghệ Sử dụng bảng điều khiển năng lượng mặt trời phát điện hai mặt... xem thêm

FREEDOM PLUS UPG60T

Kết hợp đèn đường LED tuyệt vời, hệ thống pin LiFePO4 siêu bền, bộ điều khiển hiệu suất cao và lồng hợp kim nhôm chắc chắn, dòng FREEDOM Plus cung cấp không chỉ giải pháp tiết kiệm chi phí... xem thêm

FREEDOM PLUS UPG40P

Kết hợp đèn đường LED tuyệt vời, hệ thống pin LiFePO4 siêu bền, bộ điều khiển hiệu suất cao và lồng hợp kim nhôm chắc chắn, dòng FREEDOM Plus cung cấp không chỉ giải pháp tiết kiệm chi phí... xem thêm

KV20060T

Đèn đường năng lượng mặt trời dòng KV là một sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên ý tưởng thiết kế của công nghệ siêu việt Sử dụng bảng điều khiển năng lượng mặt trời phát điện hai... xem thêm

KV15040R

Đèn đường năng lượng mặt trời dòng KV là một sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên ý tưởng thiết kế của công nghệ siêu việt Sử dụng bảng điều khiển năng lượng mặt trời phát điện hai... xem thêm

KV10030P

Đèn đường năng lượng mặt trời dòng KV là một sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên ý tưởng thiết kế của công nghệ siêu việt Sử dụng bảng điều khiển năng lượng mặt trời phát điện hai... xem thêm