SELECT MENU

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA FSI VIỆT NAM

Thông tin người dùng
  Công ty TNHH FSI Việt Nam

  Địa chỉ:  445 Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Chi nhánh HCM: Số 9 đường 270, Khu nhà ở Nam Hòa, phường Phước Long A, Thành Phố Thủ Đức, TPHCM

  Số điện thoại:  0972 988 889 

  Email: Sales@fsivietnam.net

  LEADSUN Global Limited

  Địa chỉ: : 3/F, No.1 Workshop, No.15, Pingbei 2nd Road, Nanping, Zhuhai,

  Guangdong, P.R. China 519060.

  Số điện thoại: +86-756-2289712              Fax: +86-756-8682090

  Email: sales@leadsunglobal.com 

  Trách nhiệm của khách hàng

  Trong trường hợp áp dụng, khách hàng đồng ý với những điều dưới đây trước khi dịch vụ được cung cấp:

  a) Tuân thủ các quy định quốc tế và địa phương để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền hợp pháp có liên quan của LEADSUN & FSI VN;

  b) Thực hiện theo các thủ tục yêu cầu dịch vụ theo quy định của Leadsun

  c) Giữ lại sản phẩm, bộ phận thay thế đã được thay thế; đảm bảo rằng các sản phẩm và bộ phận được gửi lại theo hướng dẫn nếu như LEADSUN và FSI VN sản phẩm yêu cầu.

  Các quy định bảo hành trên không bao gồm, LEADSUN & FSI VN sẽ không chịu trách nhiệm về:

  a) Sử dụng không được hoặc hư hỏng do sử dụng sai mục đích, cài đặt bị lỗi, áp dụng sai, tai nạn, sửa đổi, môi trường vật lý hoặc môi trường hoạt động không phù hợp bao gồm thiên tai và bất kỳ điều kiện môi trường khắc nghiệt nào vượt quá những điều kiện được xác định trong đặc điểm kỹ thuật sản phẩm, tình huống dưới / quá tải điện áp bao gồm tăng điện áp, thiếu tuân thủ các hướng dẫn áp dụng, lưu trữ kéo dài (không hoạt động) trong hơn 6 tháng, xử lý, vận chuyển, bảo trì, sơ suất, giả mạo hoặc bảo trì không đúng cách hoặc không đầy đủ bởi bên không được ủy quyền xử lý.

  b) Sử dụng không được hoặc thiệt hại do bất kỳ sản phẩm nào của bên thứ ba gây ra, bao gồm cả những sản phẩm mà LEADSUN & FSI VN có thể cung cấp hoặc tích hợp vào sản phẩm LEADSUN & FSI VN theo yêu cầu của bạn.

  c) Hết thời hạn bảo hành. Bạn sẽ bị tính phí cho các bộ phận muốn thay thế và chi phí sửa chữa sau thời gian bảo hành.Các bộ phận thay thế sẽ được bảo hành trong một năm.

  d) Các sản phẩm mà LEADSUN & FSI VN chưa nhận được thanh toán đầy đủ.

  Khách hàng sẽ chịu:

  a) chi phí lao động để thay thế CRU;

  b) (các) chi phí vận chuyển, giao hàng và xử lý (các) Sản phẩm đến và đi từ LEADSUN & FSI VN, nhà phân phối được ủy quyền và hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền của sản phẩm.

  Đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời Leadsun

  Bảo hành giới hạn 5 năm 

  Chế độ bảo hành này bao gồm những gì?

  LEADSUN bảo đảm đèn đường năng lượng mặt trời mang thương hiệu LEADSUN có thể chống lại các khuyết điểm về nguyên, vật liệu và chất lượng tay nghề trong khoảng thời gian NĂM (5) NĂM kể từ ngày mua lần đầu tiên. 

  Làm thế nào để có được dịch vụ bảo hành?

  Nếu sản phẩm không hoạt động như cam kết trong thời gian thời gian bảo hành, hãy làm theo hướng dẫn trên hướng dẫn sử dụng để xác định vấn đề, hoặc liên hệ với LEADSUN & FSI VN  sản phẩm để tìm hiểu và giải quyết vấn đề trực tiếp qua email, điện thoại hoặc thông qua hỗ trợ từ xa.

  Nếu sự cố xảy ra do khách hàng sử dụng sản phẩm sai mục đích hoặc trong điều kiện không phù hợp,  LEADSUN & FSI VN sẽ cung cấp các giải thích và hướng dẫn giúp khách hàng nhận được các giải pháp khả thi và/hoặc tiến hành lắp đặt lại sản phẩm.

  Một số vấn đề có thể được giải quyết bằng “Khách hàng thay thế linh kiện” (CRU), các bộ phận thay thế mà khách hàng có thể tự lắp đặt được. Trong thời gian bảo hành, CRU miễn phí sẽ được chuyển tới cho khách hàng khi họ chuyển tiếp mã CRU và số seri sản phẩm cho  LEADSUN & FSI VN

  Nếu vấn đề không thể phát hiện / giải quyết được, hoặc nếu sửa chữa nhưng sản phẩm vẫn không hoạt động,  LEADSUN & FSI VN  sẽ thay thế sản phẩm hỏng hóc bằng một sản phẩm tương đương về mặt chức năng.

  Trong điều kiện trung tâm dịch vụ hoặc nhà phân phối không thể sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn trả lại sản phẩm cho LEADSUN & FSI VN  để có thể hỗ trợ hoàn lại tiền sản phẩm cho bạn.

  Thay thế sản phẩm hoặc (các) bộ phận

  Khi dịch vụ bảo hành liên quan đến việc thay thế một sản phẩm hoặc một bộ phận, sản phẩm hoặc bộ phận ban đầu / thay thế sẽ được trả lại cho LEADSUN & FSI VN  theo hướng dẫn.

  Chỉ các sản phẩm của  LEADSUN & FSI VN còn nguyên vẹn (không bị biến đổi) thì mới đủ điều kiện để thay thế. Sản phẩm hoặc bộ phận thay thế do LEADSUN cung cấp có thể không phải là mới, nhưng sẽ có điều kiện hoạt động tốt và chức năng tương đương với sản phẩm hoặc bộ phận ban đầu. Sản phẩm hoặc bộ phận thay thế sẽ phải còn được bảo hành trong khoảng thời gian bảo hành còn lại của sản phẩm gốc.

  Giới hạn trách nhiệm pháp lý

  LEADSUN & FSI VN chỉ chịu trách nhiệm về mất mát hoặc hư hỏng đối với sản phẩm của bạn với điều kiện đó là:

  1) thuộc quyền sở hữu của nhà phân phối; hoặc

  2) trong giai đoạn chuyển đổi khi nhà phân phối hoặc bên thứ ba phụ trách vận chuyển.

  Các trường hợp có thể phát sinh, do lỗi của bộ phận  LEADSUN & FSI VN  hoặc các khuyết điểm khác, bạn có thể có quyền nhận được bồi thường thiệt hại từ LEADSUN & FSI VN . Bất kể cơ sở khiếu nại nào của bạn chống lại  LEADSUN & FSI VN  (bao gồm vi phạm, sơ suất, xuyên tạc hoặc các hợp đồng khác), ngoại trừ và trong phạm vi trách nhiệm pháp lý không thể được từ bỏ hoặc giới hạn bởi luật hiện hành,  LEADSUN & FSI VN  sẽ không chịu trách nhiệm về số tiền nhiều hơn số tiền khách hàng đã trả tiền cho các sản phẩm.

  Giới hạn này cũng áp dụng cho nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ và đại lý của  LEADSUN & FSI VN . Số tiền tối đa mà  LEADSUN & FSI VN , các nhà cung cấp sản phẩm, nhà phân phối và đại lý chịu trách nhiệm tập thể không vượt quá số tiền khách hàng đã thanh toán cho sản phẩm.

  TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP,  LEADSUN & FSI VN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ ĐIỀU NÀO SAU ĐÂY NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ VẤN ĐỀ:

  1) KHIẾU NẠI CỦA BÊN THỨ BA CHỐNG LẠI BẠN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THIỆT HẠI;

  2) THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ, BAO GỒM LỢI NHUẬN BỊ MẤT, DOANH THU KINH DOANH, THIỆN CHÍ HOẶC TIẾT KIỆM DỰ KIẾN. VÌ MỘT SỐ QUỐC GIA HOẶC CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC QUY ĐỊNH NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.